ابزار برش (2)

ابزار پرس (2)

ابزار لخت کردن سیم و کابل (2)

انبر (3)

پیچ گوشتی (2)