تابلو سازی

به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید تابلو برق تحت لیسانس زیمنس و ای بی بی در برخی از پروژه های خود برای تامین کالا از مراجع بین المللی وارد مذاکره با ویستا گردید که نتیجه ان تامین بیش از 30 قلم کالای خاص مورد نیاز در تابلو ها و سایر تجهیزات برای این شرکت از طریق ویستا شد.