اینورتر و پنل خورشیدی

به عنوان تولید کننده اینورتر، پنل خورشیدی، نور یکی از مطرح ترین قطب های سرمایه گذاری در امارات متحده عربی بوده که شرکت ویستا افتخار آنرا داشته که در روند راه اندازی خطوط تولید این شرکت نقش اساسی تامین تجهیزات، قطعات، راه اندازی و آموزش نیروهای تدارکات را داشته باشد.